Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

8129 956f 500
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viakrybus krybus
0403 e9f8
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadestrukcja destrukcja

September 20 2017

9465 091e 500
Reposted frombrumous brumous viaBeatNick BeatNick

September 14 2017

kissthesky
2962 0ce9
Reposted from0 0 viajanealicejones janealicejones
kissthesky
1547 6166
1409 78ca
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viagazda gazda

September 06 2017

kissthesky
Reposted fromkrzysk krzysk viagazda gazda

September 03 2017

3316 e317 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamarysia marysia
9513 f069 500
Reposted fromhughoconner hughoconner viakrybus krybus

August 22 2017

kissthesky
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora viajanealicejones janealicejones
kissthesky
kissthesky
4331 b001 500
Reposted from0 0 viatwice twice

August 16 2017

2162 28d4 500

nobrashfestivity: Unknown, Waves, Kojima Island 1890, Library of Congress

kissthesky
4665 52f5 500
blues
kissthesky
8189 db97
8137 fa35 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viajanealicejones janealicejones
kissthesky

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić.  (...)
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viajanealicejones janealicejones

August 09 2017

kissthesky
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viakrybus krybus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl